Χρησιμοποιώντας αυτό τον ιστότοπο ίσως χρειαστεί να περιέλθουν στην κυριότητά μας απλά, μη ευαίσθητα, προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διαχείριση της πρόσβασης στο λογαριασμό σας, την άρτια εμπειρία σας στον ιστότοπο και τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

Από την πλευρά μας έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ώστε να προστατέψουμε τα δεδομένα αυτά από ακούσια ή εκούσια πρόσβασή τους από τρίτους.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους σκοπούς που μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

Υποχρεούμαστε να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου, όπως σε περίπτωση σχετικής αίτησης από φορολογικές, δικαστικές ή άλλες αρμόδιες κρατικές Αρχές.

Τα δεδομένα αυτά θα τηρούνται στη βάση μας επι μια 10ετία, ώστε να συμμορφωνόμαστε με την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία.

Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα δεδομένα που τηρούμε για λογαριασμό σας, ενώ θα μπορείτε να τα ενημερώνετε όποτε θελήσετε.

Για κάθε άλλη απορία σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επξεργασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας στο τηλ. +30 210 7713213 καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected]